Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 9, 
30. decembra 2015
 
OBSAH
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

128. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré koná Obecná správa,
129. - Uznesenie o zmene Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,
130. - Uznesenie o úprave verejných priestranstiev obce,
131. - Uznesenie o schválení Európskej charty rovnosti žien a mužov na miestnej úrovni,
132. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k programu hospodárenia Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na rok 2016,
133. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného komunálneho podniku Progres, Báčsky Petrovec na rok 2016,
134. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
135. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
136. - Rozhodnutie o odvolaní člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
137. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
138. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
139. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

140. - Rozhodnutie o odvolaní členky a vymenovaní novej členky Rady pre migrácie Obce Báčsky Petrovec,
141. - Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o vymenovaní členov pracovnej skupiny pre vypracovanie Stratégie rozvoja športu v Obci Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2015 -2020,
142. - Rozhodnutie o zmene apropriácie,
143. - Rozhodnutie o založení Komisie pre bezpečnosť dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec,
144. - Rozhodnutie o oslobodení od platenia komunálneho poplatku za rok 2015 a 2016,
145. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-04/311-2015,
146. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-04/312-2015,
147. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-04/313-2015,
148. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016-04/314-2015,
149. - Rozhodnutie o prvých zmenách Rozhodnutia o spolufinancovaní programov, ktoré v roku 2015 v rámci svojich programových aktivít realizujú športové organizácie registrované ako združenia, v súlade so Zákonom o športe,
150. - Program používania prostriedkov pre financovanie zlepšenia bezpečnosti dopravy na cestách na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2016.