Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj 9, 
23. maja 2016.

SADRŽAJ

I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

40. - Odluka o usvajanju Godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu i
GODIŠNјI PROGRAM zaštite, uređenja i korišćenja polјoprivrednog zemlјišta Opštine Bački Petrovac za 2016. godinu.

 


Preuzmite ovde: