Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 9 
30. novembra 2017

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

121. - Uznesenie o práve prednostného nájmu poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
122. - Uznesenie o určení názvu predĺženia ulice,
123. - Uznesenie o druhých zmenách Uznesenia o založení Rady pre zdravie Obce Báčsky Petrovec,
124. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu VKP Progres, Báčsky Petrovec,
125. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić,
126. - Rozhodnutie o druhých zmenách Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
127. - Rozhodnutie o odvolaní riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
128. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľky Múzea vojvodinských Slovákov,
129. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
130. - Rozhodnutie o vymenovaní členky Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
131. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
132. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
133. - Rozhodnutie o odvolaní členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
134. - Rozhodnutie o vymenovaní novej členky Školského výboru Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom v Báčskom Petrovci,
135. - Záver o návrhu zloženia novej Komisie pre vracanie pozemkov, ktoré prešli do spoločenského vlastníctva na základe poľnohospodárskeho pozemkového fondu a konfiškáciou v dôsledku nerealizovaných záväzkov zo záväzného výkupu poľnohospodárskych výrobkov,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

136. - Rozhodnutie o stanovení priemerných cien štvorcového metra zodpovedajúcich nehnuteľností pre stanovenie dane z majetku na rok 2018 na území obce Báčsky Petrovec,
137. - Rozhodnutie o odňatí užívacieho práva a poskytnutí na užívanie nehnuteľností vo verejnom vlastníctve Obce Báčsky Petrovec,
138. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/337-2017,
139. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/382-2017,
140. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/383-2017,
141. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016- 4/384-2017,
142. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, č. 016-4/385-2017,

 

III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

143. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie cyklistického chodníka vedľa kanála Základnej kanálovej siete hydrosystému DTD Nový Sad – Savino Selo v k.o. Báčsky Petrovec,

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO BÁČSKY PETROVEC

144. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec (mandátne obdobie 2017 -2021),

IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ

145. - Správa o uskutočnených voľbách členov Rady Miestneho spoločenstva Maglić (mandátne obdobie 2017 -2021).

 


Prevzať tuná:

Úradný vestník č. 9 - 2017


 

Vojvodina development agency
Savet za praćenje primene kodeksa ponašanja funkcionera

Invest in Backi Petrovac

Regionalna razvojna agencija Bačka
NALED logo
Lokalna akademska mreža

baner uprava za kapitalna ulaganja

RFVbannerM

Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj
Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj

MICS baner

csr

SPG

bannerEupravazasajt

Ukljucivanje mladih