Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 1, 05.  marca 2007                           

O    B    S    A    H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

1.    Uznesenie o určovaní práv a podmienok na nadobúdanie študentských štipendií,
2.    Uznesenie o výške úhrady za užívanie  stavebného pozemku v roku 2007,
3.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k rozpočtu Direkcie pre stavebný  pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec na rok 2007,
4.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu  k Programu  výstavby komunálnych a iných objektov všeobecného záujmu v Obce Báčsky Petrovec na rok 2007,
5.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu  k  Programu prác úpravy stavebného  pozemku, výstavby a  údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2007  v osadách  Obce Báčsky Petrovec,
6.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu  údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2007,
7.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2007,
8.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia  VKP Progres Báčsky Petrovec na rok 2007,
9.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k  Štatútu Zdravotníckej ustnovizni Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
10.    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Zmluve o podnikateľskej  spolupráci s Regionálnou agentúrou  pre rozvoj malých a stredných podnikov ALMA MONS, s.r.o. Nový Sad,
11.    Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho správcu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
12.    Rozhodnutie o vymenovaní správcu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
13.    Rozhodnutie o uvoľnení člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.
14.    Rozhodnutie o voľbe nového člena Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
15.    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
16.    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
17.    Rozhodnutie o uvoľnení dočasnej Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
18.    Rozhodnutie o vymenovaní Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
19.    Rozhodnutie o  vymenovaní Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
20.    Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Maglić,
21.    Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
22.     Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
23.    Záver  o návrhu zmeny zástupcu predsedu Komisie pre vracanie pozemku, ktorý je v spoločenskom vlastníctve, na základe  hospodárskeho pozemkového fondu a konfiškáciou  v dôsledku nesplnenia záväzkov zo záväzného výkupu poľnohospodárskych výrobkov,

II.    DIREKCIA PRE STAVEBNÝ POZEMOK, CESTÉ 
HOSPODÁRSTVO A KOMUNÁLNE ČINNOSTI
 OBCE BÁČSKY PETROVEC

24.    Program výstavby komunálnych a iných objektov  všeobecného záujmu v Obci Báčsky Petrovec na rok 2007,
25.    Program prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2007 v osadách Obce   Báčsky Petrovec,
26.    Program údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2007,
27.    Program príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2007.

pdf.png

Prevzať