Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 1, 22.  februára 2008

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

1. -    Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
2. -    Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec a o tvare a spôsobe  priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
3. -     Uznesenie o dlhoročnom zadĺžení sa  Obce Báčsky Petrovec za financovanie kapitálnych investícií,
4. -     Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k zmene sídla Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec.
5. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu výstavby komunálnych  a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci  Báčsky Petrovec na rok 2008,
6. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu príjmov a výdavkov všeobecnej  komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2008,
7. -     Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných  ciest  a zimnej služby na rok 2008,
8. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu  prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2008 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
9. -     Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres Báčsky Petrovec na rok 2008,
10. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec na rok 2008,
11. -     Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce  Strediska pre sociálnu  prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
12. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec na rok 2008,
13. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce Slovenského  vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2008,
14. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2008,
15. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu  práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
16. -    Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie Ročného programu ochrany,     úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku v Obci Báčsky Petrovec,
17. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
18. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady Strediska pre  sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,

II.   PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

19. -    Rozhodnutie o  utvorení Komisie pre populačnú politiku Obce Báčsky Petrovec,

III.  DIREKCIA PRE STAVEBNÝ POZEMOK, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A KOMUNÁLNE ČINNOSTI OBCE BÁČSKY PETROVEC

20. -    Program výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky  Petrovec na rok 2008,
21. -    Program príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2008,
22. -    Program údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2008,
23. -    Program prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2008 v osadách Obce Báčsky Petrovec,

IV.  SLUŽBA PRE PRÁCE ZHROMAŽDENIA OBCE A  PREDPISY

24. -    Oprava Uznesenie o zakladaní Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec.