Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo:  1, 10. februára 2009

O  B  S  A  H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Uznesenie o miestnych spoločenstvách na území Obce Báčsky Petrovec,
2. - Uznesenie o zakladaní Rady pre rovnoprávnosť pohlaví,
3. - Rozhodnutie o utvorení odbornej Komisie pre vypracovanie Ročného programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskych pozemkov v Obci Báčsky Petrovec,
4. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre rovnoprávnosť pohlaví,
5. - Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
6. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

7. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP     Progres, Báčsky Petrovec,
8. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Gložany,
9. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis, Gložany,
10. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy,
11. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy,
12. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy,

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

13. - Rokovací poriadok Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec.