Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 1, 1. marca 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec;
2. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k  Plánu práce Strediska pre sociálnu prácu  Obce Báčsky Petrovec na rok 2011;
3. - Rozhodnutie o voľbe predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec;
4. - Rozhodnutie o konštatovaní zániku funkcie predsedu  Komisie pre prenájom stavebného pozemku;
5. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Komisie pre prenájom stavebného pozemku;
6. - Rozhodnutie o odvolaní správcu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci;
7. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Dozornej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci;

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

8. - Uznesenie o prevode nakladania s bytmi vo vlastníctve Republiky Srbsko, na ktoré má Obec Báčsky Petrovec užívacie právo, z verejného podniku  pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky Petrovec na Direkciu pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec;

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

9. - Príkaz.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 1 - 2011