Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 1, 22. februar 2012

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC


1. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2012,
2. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o udelení stavebného pozemku v štátnom vlastníctve užívateľa Ministerstva poľnohospodárstva, obchodu, lesníctva a vodohospodárstva Republiky Srbsko v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
3. - Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o udelení stavebného pozemku vo verejnom vlastníctve Republiky Srbsko v prospech verejného vlastníctva Obce Báčsky Petrovec,
4. - Uznesenie o materiálnej pomoci rodine s deťmi,
5. - Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Báčsky Petrovec, Republika Srbsko a mestom Vukovar, Republika Chorvátsko,
6. - Rozhodnutie o odvolaní Obecnej volebnej komisie,
7. - Rozhodnutie o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
8. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2012 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
9. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2012,
10. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2012,
11. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2012,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

12. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2012,

III. DIREKCIA PRE STAVEBNÝ POZEMOK, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A KOMUNÁLNE ČINNOSTI OBCE BÁČSKY PETROVEC

13. - Program prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2012 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
14. - Program príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2012,
15. - Program údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2012,
16. - Program výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2012.

Prevzať:
Úradný vestník č. 1 - 2012