Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 1, 04. februar 2013
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2013,
2. - Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na obdobie od 01.03.2013 do 31.03.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
3. - Uznesenie o založení Verejného podniku Direkcia pre výstavbu obce, Báčsky Petrovec,
4. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Štatútu Knižnice Štefana Homolu, s r.o. Báčsky Petrovec,
5. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k ročnému Plánu práce Predškolskej ustanovizne Včielka, Báčsky Petrovec na pracovný rok 2012/2013,
6. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o ustanovení zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,
7. - Rozhodnutie o odvolaní členov Rady pre rodovú rovnosť,
8. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre rodovú rovnosť,
9. - Rozhodnutie o odvolaní členov Rady pre mladých,
10. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre mladých,
11. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre sledovanie uplatnenia etického kódexu,
12. - Rozhodnutie o odvolaní zástupkyne Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
13. - Rozhodnutie o vymenovaní nového zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
14. - Rozhodnutie o odvolaní člena Komisie pre rozpočet,
15. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Komisie pre rozpočet.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 1 - 2013