Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 1, 23. január 2014
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. -  Štatút Obce Báčsky Petrovec (prečistený text),

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
2. - Program používania prostriedkov rozpočtového fondu pre ochranu životného prostredia na rok 2012,
3. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o rozdelení rozpočtových prostriedkov určených pre šport, 
4. - Rozhodnutie o zmene Rozhodnutia o rozdelení rozpočtových prostriedkov určených pre financovanie činností mimovládnych organizácií.
 
Prevzať tuná: