Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 10, 17.  decembra 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

104. -   Uznesenie o strácaní platnosti Uznesenia o zakladaní verejného  podniku pre
informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec, v dôsledku vymazania ustanovizne Informačné stredisko  Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
105. -    Uznesenie o zakladaní Verejného  podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec,
106. - Uznesenie o účasti obce v trovách predĺženého pobytu detí na základných školách,
107. -    Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území  Miestneho  spoločenstva Maglić,
108. -    Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec,
109. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec,
110. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Verejného podniku pre informačnú  činnosť Rádio  Báčsky Petrovec,


II  NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY

111. -    Pravidlá o vnútornom  (domovom) poriadku Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,

III.  SLUŽBA PRE PRÁCE ZHROMAŽDENIA OBCE A  PREDPISY

112. -    Oprava Uznesenia o podmienkach a postupe subvencovania úhrady za komunálne služby.