Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 10, 25.novembra 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

107. -    Uznesenie  o zmene Uznesenia o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o prevode  užívacieho práva k poľnohospodárskemu pozemku v štátnom vlastníctve v prospech Obce Báčsky Petrovec,
108. -    Uznesenie o návrhu vláde Republiky Srbsko na vynesenie Uznesenia o udelení užívacieho práva k poľnohospodárskemu pozemku v štátnom vlastníctve v prospech Obce Báčsky Petrovec,
109. -    Uznesenie  o zakladaní Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,
110. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Ročnému plánu práce Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na rok 2010/2011,
111. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Základnej školy  Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
112. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k novelizácii Štatútu Knižnice Štefana Homolu s r.ú. Báčsky Petrovec,
113. -     Rozhodnutie o formovaní pracovnej  skupiny pre udržateľné riadenie komunálnych  vôd  Obce Báčsky  Petrovec,
114. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
115. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady  Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
116. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Správnej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
117. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
118. -    Rozhodnutie o zániku funkcie člena Správnej rady Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec,
119. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec,
120. -    Rozhodnutie o uvoľnení zástupcu verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
121. -    Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
122. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Rady pre rodovú rovnosť,
123. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Rady pre rodovú rovnosť,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

124. -    Uznesenie o čiastočnom oslobodení  od komunálneho poplatku na rok 2010,
125. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb Verejného podniku pre komunálno-bytové práce Komunalac Maglić,

III.  NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY

126. -    Novelizácia  Pravidiel o vnútornom poriadku Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 10 - 2010