Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 10, 28. augusta 2013
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
148. - Uznesenie o Cene obce a iných verejných uznaniach Obce Báčsky Petrovec (prečistený text),
- KOMISIA PRE VYPRACOVANIE ROČNÝCH PROGRAMOV OCHRANY, ÚPRAVY A POUŽÍVANIA POĽNOHOSPODÁRSKEHO POZEMKU V OBCI BÁČSKY PETROVEC
149. - Verejná výzva na preukázanie práva na prednostný prenájom poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve na území Obce Báčsky Petrovec na rok 2014,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
150. - Rozhodnutie o subvencovaní autobusových cestovných lístkov žiakov stredných škôl a študentov v období od 01. septembra do 31. decembra 2013,
151. - Záver o oprave Rozhodnutia o určovaní autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú a medzimestskú prepravu cestujúcich.
 
Prevzať tuná: