Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 11, 31.  decembra 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

113. -    Uznesenie o výške úhrady za užívanie stavebného pozemku
    v roku 2008,
114. -    Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
115. -    Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o rozpočte obce Báčsky
    Petrovec na rok 2007,

II.  PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

116. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych
    služieb s.r.o.  Gloakvalis  Hložany.

pdf.png

Prevzať