Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 11, 10.  septembra 2008

 

O    B    S    A   H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

89. -    Štatút Obce Báčsky Petrovec,
90. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
91. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
92. -    Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre hospodárstvo,
93. -    Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre spoločenské činnosti,
94. -    Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre kádrové otázky a pracovné pomery,
95. -    Rozhodnutie o voľbe  členov Komisie pre podania a sťažnosti,
96. -    Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre prenajímanie stavebného pozemku,
97. -    Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre udelenie  Ceny obce a Osobitného  verejného uznania obce,
98. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Komisie pre administratívno-mandátne otázky,
99. -    Rozhodnutie  o voľbe nového člena Komisie pre administratívno-mandátne otázky,

II.  OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

100. -    Rozhodnutie o dočasnom  určovaní koeficientov pre vypočitovanie platov  námestníkov  predsedu obce.