Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 11, 6. decembra 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

127. - Uznesenie o prvej rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
128. - Rozhodnutie o odvolaní zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
129. - Rozhodnutie o voľbe zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec

Prevzať tuná:
Úradný vestník č.11 - 2010