Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 11, 30. decembra 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

127. -    Uznesenie o nadviazaní spolupráce medzi Obcou Báčsky Petrovec, Republika Srbsko a Obcou Stará Ľubovňa, Slovenská republika,


II. NÁČELNÍK OBECNEJ  SPRÁVY OBCE BÁČSKY PETROVEC

128. -     Rozhodnutie o určení osoby oprávnenej na postupovanie podľa žiadostí o slobodný  prístup k informáciám verejného významu.

Prevzať:
Úradný vestník č. 11 - 2011