Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 11, 27. septembra 2013
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
193. - Uznesenie o založení Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec (prečistený text),
194.- Uznesenie o zmene formy organizovania spoločenského podniku KBP Komunalac, Maglić vo Verejný podnik KBP Komunalac, Maglić (prečistený text),

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
195. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/267-2013,
196. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/273-2013,
197. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/274-2013,
198. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/275-2013,
199. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/283-2013,
200 - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/285-2013,

III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
201. - Rozhodnutie o doplnení Rozhodnutia o ustanovení námestníka predsedu obce pre spoločenské činnosti.
 
Prevzať tuná: