Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 13, 04. novembra 2008

O    B    S    A   H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

118. -    Uznesenie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka ,
119. -    Uznesenie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
120. -    Uznesenie o pristúpení k uskutočneniu postupu prenajímania     poľnohospodárskeho pozemku v štátnom  vlastníctve v Obci Báčsky     Petrovec,
121. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
122. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
123. -    Rozhodnutie voľbe predsedu Obce Báčsky Petrovec,
124. -    Rozhodnutie voľbe zástupcu predsedu Obce Báčsky Petrovec,
125. -    Rozhodnutie o voľbe členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,

II.  SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE

126. -    Oprava Uznesenia o Obecnej správe Obce Báčsky Petrovec.