Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 14, 01. decembra 2008

O    B    S    A   H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

127. -    Uznesenie o utvorení Rady pre sledovanie uplatnenie kódexu správania sa funkcionárov Obce Báčsky Petrovec,
128. -    Uznesenie o výške úhrady za užívanie stavebného pozemku v roku 2009,
129. -    Uznesenie o novelizácii Uznesenia o lokálnych komunálnych poplatkoch,
130. -    Uznesenie o úhrade za ochranu a zveľadenie životného prostredia na území Obce Báčsky Petrovec,
131. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
132. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
133. -    Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
134. -    Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
135. -    Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec,
136. -    Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho riaditeľa Verejného  podniku pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky Petrovec,
137. -    Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Verejného  podniku pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky Petrovec,
138. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec,
139. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky  Petrovec,
140. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady VP pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky  Petrovec,
141. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady VP pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky  Petrovec,
142. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady VP pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky  Petrovec,
143. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady VP pre komunálne a bytové práce Progres Báčsky  Petrovec,
144. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec,  Báčsky  Petrovec,
145. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec  Báčsky  Petrovec,
146. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
147. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
148. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Knižnice Štefana Homolu, Báčsky  Petrovec,
149. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Knižnice Štefana Homolu, Báčsky  Petrovec,
150. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu, Báčsky  Petrovec,
151. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Knižnice Štefana Homolu, Báčsky  Petrovec,
152. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla, Báčsky  Petrovec,
153. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Slovenského vojvodinského divadla, Báčsky  Petrovec,
154. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady Slovenského vojvodinského divadla, Báčsky  Petrovec,
155. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Slovenského vojvodinského divadla, Báčsky  Petrovec,
156. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Zdravotníckej  ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
157. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Zdravotníckej  ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
158. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady Zdravotníckej  ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
159. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Zdravotníckej  ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
160. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
161. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
162. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
163. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec, Báčsky  Petrovec,
164. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
165. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
166. -    Rozhodnutie o uvoľnení členov Dozornej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
167. -    Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec.