Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 14, 16. november 2012
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

206. -    Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 10.01.2013 do 13.12.2017 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
207. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o založení Knižnice Štefana Homolu,
208. - Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o rozšírení činnosti a zmene názvu a orgánov Domu kultúry Báčsky Petrovec,
209. - Uznesenie o poskytovaní služieb sociálnej ochrany a právach v oblasti sociálnej ochrany v Obci Báčsky Petrovec,
210. - Uznesenie o sieti základných škôl so sídlom na území Obce Báčsky Petrovec,
211. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o utvorení Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,
212. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o Cene obce a o Osobitnom verejnom uznaní Obce Báčsky Petrovec (prečistený text),
213. – Uznesenie o novelizácii Uznesenia o úhradách, cestovných trovách a iných príjmoch výborníkov Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec, členov Obecnej rady a členov pracovných telies Zhromaždenia obce, Obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec,
214. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o pracovnoprávnom statuse predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
215. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o pracovnoprávnom statuse zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
216. - Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
217. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
218. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k zmene sídla Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
219. – Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k I. novelizácii Štatútu Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec,
220. – Rozhodnutie o odvolaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
221. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
222. - Rozhodnutie o voľbe členov Komisie pre plány,
223. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany.
 

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 14 - 2012