Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo:  15, 24. decembra 2008

O    B    S    A   H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

168. -    Uznesenie o druhej novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2008,
169. -    Uznesenie o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na rok 2009,
170. -    Uznesenie o určovaní príslušného orgánu pre uskutočnenie postupu prenajímania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve v Obci Báčsky Petrovec,
171. -    Uznesenie o pobytovom poplatku,
172. -    Uznesenie o zmene Uznesenia o určovaní výšky daňovej sadzby za majetok,
173. -    Uznesenie o pracovnoprávnom statuse predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,   
174. -    Uznesenie o pracovnoprávnom statuse zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,   
175. -    Uznesenie o novelizácii uznesenia o úhradách, cestovných trovách a iných príjmoch výborníkov Zhromaždenia obce, členov Obecnej rady a členov pracovných telies Zhromaždenia obce, Obecnej rady a predsedu Obce Báčsky Petrovec,
176. -    Dynamický plán aktivít prenajímania poľnohospodárskeho pozemku    v štátnom vlastníctve v roku 2009 v Obci Báčsky Petrovec,

II.  PREDSEDA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

177. -    Rozhodnutie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Hložany,

III.  NÁČELNÍK OBECNEJ SPRÁVY
     OBCE BÁČSKY PETROVEC

178. - Pravidlá o používaní určitých úradných miestností v budove Obce Báčsky Petrovec, Ul. Kollárova číslo 6,

IV.  SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

179. - Oprava Uznesenia o utvorení Rady pre sledovanie Kódexu správania sa funkcionárov Obce Báčsky Petrovec.