Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 15, 30. november 2012
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
224. - Uznesenie o rebilancii rozpočtu Obce Báčsky Petrovec na rok 2012,
225. - Uznesenie o ustálení návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.01.2013 do 13.12.2017 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
226. - Uznesenie o vypísaní referenda na území Miestneho spoločenstva Maglić,
227. - Rozhodnutie o vymenovaní Komisie pre uskutočnenie referenda o návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić,
228. - Rozhodnutie o odvolaní člena Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
229. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Dozornej rady Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,

II.     OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
230. -  Rozhodnutie o určovaní ekonomickej ceny služieb pre celodenný a poldenný  pobyt detí v Ustanovizni pre deti predškolského veku Včielka Báčsky Petrovec,
231. -  Rozhodnutie o určovaní autobusových zastávok pre mestskú, prímestskú  a medzimestskú prepravu cestujúcich,
232. –  Rozhodnutie o určovaní zastávok pre autotaxi prepravu,

III.    PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
233. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Progres Báčsky Petrovec.

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 15 - 2012