Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 2, 06.  apríla 2007

O    B    S    A    H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

28. -    Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2007,
29. -    Uznesenie o odsúhlasení Listu o zámeroch obcí o spoločnom spravovaní odpadu a zásadného Plánu aktivít  nadviazania regionálneho systému spravovania odpadu,
30. -    Uznesenie o vykonávaní externej revízie Záverečného účtu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre rok 2006,
31. -     Uznesenie o lokálnych komunálnych poplatkoch,
32. -     Rozhodnutie o vymenovaní predstaviteľa Obce Báčsky Petrovec do pracovného tímu pre realizáciu aktivít nadviazania regionálneho systému spravovania odpadu,
33. -    Rozhodnutie o vymenovaní člena Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec -  k.o. Maglić,
34. -    Rozhodnutie  o  uvoľnení  z  funkcie  člena  Správnej  rady VKP Progres Báčsky  Petrovec,
35. -    Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné  stredisko  Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
36. -    Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne Informačné stredisko  Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,

II.    PREDSEDA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

37. -     Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport,
38. -    Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre oblasť kultúry,
39. -    Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre financovanie činnosti mimovládnych organizácií,
40. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Progres Báčsky Petrovec.
potreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2007.

pdf.png 

Prevzať