Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 2, 03.  marca 2008

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

25. -    Uznesenie o ustálení návrhu Uznesenia o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na obdobie od 01.04.2008 do 31.03.2013  a  o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,

II.    PREDSEDA  ZHROMAŽDENIA OBCE
BÁČSKY PETROVEC

26. -    Rozhodnutie o vypísaní volieb členov  Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,

III.   PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

27. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb SP pre KBP  Komunalac,  Maglić.

pdf.png

Prevzať