Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

OBSAH

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

14. - Rokovací poriadok Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
15. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2009,
16. - Uznesenie o prijatí  Dohody o medziobecnej spolupráci,
17. - Uznesenie o vypracovaní Plánu podrobnej regulácie pre priemyselnú zónu     (blok č. 8) v Hložanoch,
18. - Uznesenie o  vypracovaní  Master  plánu  stratégie a rozvoja turistickej subrégie  obcí Báč, Báčska Palanka  a Báčsky Petrovec,
19. - Uznesenie o zverení prác chytania a umiestnenia opustených zvierat,
20. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o verejnej kanalizácii, odvádzaní a prečisťovaní odpadových vôd v osadách Obce Báčsky Petrovec,
21. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu nového výborníka,
22. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu nového výborníka,
23. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu nového výborníka,
24. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu nového výborníka,
25. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Rady pre mladých,
26. - Rozhodnutie o uvoľnení predsedu Dozornej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
27. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu Dozornej rady Zdravotníckej Ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
28. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
29. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
30. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres Báčsky Petrovec na rok 2009,
31. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k novelizácii Štatútu Základnej školy Jozefa  Marčoka Dragutina v Hložanoch,
32. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2009,
33. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2009,
34. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Finančnému plánu Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec na rok 2009,
35. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2009,
36. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2009,
37. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2009 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
38. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2009,

II.   PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

39. - Rozhodnutie o používaní prostriedkov bežnej  rozpočtovej rezervy,

III.    OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

40. - Program ochrany a zveľadenie životného prostredia  na rok 2009,    
41. - Rozhodnutie  o utvorení Komisie pre prípravu predbežného návrhu Uznesenia o manifestáciách dôležitých pre Obec Báčsky Petrovec,
42. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Finančnému plánu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec na rok 2009,

IV. ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

43. - Rozhodnutie o nevypracovaní Strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie pre priemyselnú zónu (blok č. 8) v Hložanoch,

V. DIREKCIA PRE STAVEBNÝ POZEMOK, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A KOMUNÁLNO-BYTOVÉ ČINNOSTI OBCE BÁČSKY PETROVEC

44. - Program príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2009,
45. - Program výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky  Petrovec na rok 2009,
46. - Program prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2009 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
47. - Program údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2008.