Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 2, 19. februára 2010

OBSAH

I. MIESTNE SPOLOČENSTVO BÁČSKY PETROVEC
5. - Štatút Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec,
II. MIESTNE SPOLOČENSTVO KULPÍN
6. - Štatút Miestneho spoločenstva Kulpín,
III. MIESTNE SPOLOČENSTVO HLOŽANY
7. - Štatút Miestneho spoločenstva Hložany,
IV. MIESTNE SPOLOČENSTVO MAGLIĆ
8. - Štatút Miestneho spoločenstva Maglić,
V. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
9. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis , Hložany,
VI. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
10. - Rozhodnutie o spresnení oblastí, pre ktoré sú poverení členovia Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
11. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb Verejného podniku pre komunálno-bytové práce Komunalac Maglić.

Prevzať
Úradný vestník č. 2 - 2010