Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 2, 24. marca 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

10. - Program práce  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2011,
11. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia VKP Progres Báčsky Petrovec na rok 2011,
12. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia VP pre KBP Komunalac Maglić na rok 2011,
13. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k novelizácii Štatútu Miestneho spoločenstva Hložany,
14. - Rozhodnutie o poskytovaní  súhlasu k Uzneseniu o sviatku – Dni Miestneho spoločenstva Hložany,
15. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho správcu Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci,
16. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka  Dragutina v Hložanoch,
17. - Rozhodnutie o vymenovaní člena školského výboru Základnej školy Jozefa Marčoka Dragutina v Hložanoch,
18. - Rozhodnutie o zmene  Rozhodnutia o utvorení Komisie pre  plány Obce Báčsky Petrovec,


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

19. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy,
20. - Uznesenie o čiastočnom oslobodení od komunálneho poplatku na rok 2011.


Prevzať:
Úradný vestník č. 2 - 2011