Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 2, 16. marec 2012

OBSAH

I. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

17. - ROKOVACÍ PORIADOK o práci Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
18. - LEHOTNÍK na výkon volebných prác v postupe uskutočnenia volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
19. - TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
20. - Rozhodnutie o určovaní VOLEBNÝCH MIEST pre hlasovanie na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Prevzať:
Úradný vestník č. 2 - 2012