Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 3, 10.  mája 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

41. -    Uznesenie o verifikácii  mandátu novozvolenej výborníčky Zhromaždenia obce  Báčsky Petrovec,
42. -    Rozhodnutie o zániku mandátu výborníka  Zhromaždenia  obce Báčsky Petrovec,
43. -    Rozhodnutie o uvoľnení predsedu Správnej rady ustanovizne  Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
44. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového predsedu Správnej rady ustanovizne  Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
45. -    Rozhodnutie o uvoľnení predsedu Komisie pre štatutárne otázky, organizáciu a normatívne akty,
46. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového predsedu Komisie pre štatutárne  otázky, organizáciu a normatívne akty,
47. -    Rozhodnutie o vymenovaní  nového člena Správnej rady Verejného podniku  Progres pre komunálno-bytové práce  Báčsky Petrovec,
48. -    Rozhodnutie  o uvoľnení  člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci,
49. -     Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Jána Čajaka  v Báčskom  Petrovci,
50. -     Rozhodnutie o ustanovení  obecného verejného právneho zástupcu,
51. -    Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec,
52. -    Rozhodnutie  o poskytovaní súhlasu k Štatútu Turistickej  organizácie Obce Báčsky Petrovec,
53. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec.

pdf.png

Prevzať