Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 3, 10.  marca 2008

O    B    S    A   H

I. ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

28. -    Uznesenie o pristúpení k zmenám  Štatútu Obce Báčsky Petrovec ,
29. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia SP pre KBP
Komunalac Maglić na rok 2008,
30. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia s.r.o. Gloakvalis  Hložany na rok 2008,
31. -     Rozhodnutie o uvoľnení člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
32. -    Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy  Žarka Zrenjanina v Maglići,
33. -     Rozhodnutie o zmenách a doplnkoch Rozhodnutia o vymenovaní Obecnej volebnej komisie,

II.   PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

34. -    Rozhodnutie o používaní prostriedkov stálej rozpočtovej rezervy.