Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 3, 10. marca 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
12. - Program práce Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
13. - Uznesenie o pracovnom čase pohostinských a obchodných objektov, remeselníckych dielní a objektov pre usporadúvanie zábavných hier,
14. - Uznesenie o pristúpení k vypracovaniu Lokálneho plánu riadenia odpadu v Obci Báčsky Petrovec,
15. - Uznesenie o schválení Strategického plánu rozvoja Obce Báčsky Petrovec na obdobie rokov 2010 až 2015,
16. - Rozhodnutie o verifikácii mandátu novozvoleného výborníka,
17. - Rozhodnutie o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Báčsky Petrovec,
18. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Pravidlám o úhradách za prácu predsedu a zástupcu, členov komisie a ich zástupcov v prácach komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín, tajomníka komisie, členov podkomisií, odborných pracovných telies a iných osôb angažovaných v postupe komasácie,
19. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Rady pre mladých,
20. - Rozhodnutie o uvoľnení člena Správnej rady Verejného podniku Progres pre bytovo-komunálne činnosti Báčsky Petrovec,
21. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Správnej rady Verejného podniku Progres pre bytovo-komunálne činnosti Báčsky Petrovec.

Prevzať
Úradný vestník č. 3 - 2010