Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 3, 18. apríla 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

21. - Uznesenie o pristúpení k novelizácii Štatútu Obce Báčsky Petrovec.
22. - Uznesenie o založení Rady pre zamestnávanie Obce Báčsky Petrovec,
23. - Uznesenie o vypracovaní Plánu podrobnej regulácie BUSINESS PARKU (blok 31) v Báčskom Petrovci,
24. - Uznesenie o utvorení Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,
25. - Rozhodnutie o odvolaní predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
26. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2011,
27. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2011 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
28. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2011,
29. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2011,
30. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci na rok 2011,
31. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2011,
32. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Báčsky Petrovec na rok 2011,
33. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce a Finančnému plánu Miestneho spoločenstva Hložany na rok 2011,
34. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Miestneho spoločenstva Maglić na rok 2011,
35. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce s.r.o. Gloakvalis, Hložany na rok 2011,
36. - Rozhodnutie o ustanovení veliteľa, zástupcu veliteľa, náčelníka a členov Obecného štábu pre mimoriadne situácie Obce Báčsky Petrovec,
37. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Správnej rady Fondu pre rozvoj poľnohospodárstva Obce Báčsky Petrovec,
38. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Dozornej rady Fondu pre rozvoj poľnohospodárstva Obce Báčsky Petrovec


II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

39. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport,
40. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre financovanie činností mimovládnych organizácií,
41. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre oblasť kultúry,


III. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

42. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb VKP Progres Báčsky Petrovec,
43. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k cenám komunálnych služieb s.r.o. Gloakvalis Hložany,


IV. DIREKCIA PRE STAVEBNÝ POZEMOK, CESTNÉ HOSPODÁRSTVO A KOMUNÁLNE ČINNOSTI OBCE BÁČSKY PETROVEC

44. - Program príjmov a výdavkov všeobecnej komunálnej spotreby v Obci Báčsky Petrovec na rok 2011,
45. - Program prác úpravy stavebného pozemku, výstavby a údržby objektov a zariadení spoločnej a individuálnej komunálnej spotreby na rok 2011 v osadách Obce Báčsky Petrovec,
46. - Program výstavby komunálnych a iných objektov vo všeobecnom záujme v Obci Báčsky Petrovec na rok 2011,
47. - Program údržby lokálnych, pouličných a nekategorizovaných ciest a zimnej služby na rok 2011.

Prevzať:
Úradný vestník č. 3 - 2011