Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 3, 20. marec 2012

OBSAH

I. PREDSEDA ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

21. - Uznesenie o vypísaní volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín na mandátne obdobie rokov 2012 - 2016,

II. SLUŽBA ZHROMAŽDENIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

22. - Oprava názvu Rozhodnutia o utvorení Komisie pre uskutočnenie postupu udelenia stavebného materiálu pre zlepšenie podmienok bývania v obytných objektoch vo vlastníctve utečencov, vyhnancov a vysťahovalcov s bydliskom na území Obce Báčsky Petrovec.

Prevzať:
Úradný vestník č. 3 - 2012