Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 3, 02. april 2013
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
44. - Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
45. - Uznesenie o vypracovaní novelizácie Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo-rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – AQUAPARK,
46. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na rok 2013,
47. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce s.r.o. Gloakvalis, Hložany na rok 2013,
48. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec na rok 2013,
49. - Rozhodnutie o voľbe predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,
50. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
51. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
52. - Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre mladých,
53. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Rady pre mladých,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
54. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/48-2013,
55. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/78-2013,
56. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/79-2013,
57. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/90-2013,
58. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport,
59. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport na základe podaných žiadostí v druhom súbehu na spolufinancovanie programu a aktivít združení v oblasti športu, číslo 016-4/91-2013,
60. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport na základe podaných žiadostí v druhom súbehu na spolufinancovanie programu a aktivít združení v oblasti športu, číslo 016-4/92-2013,
61. - Pravidlá o spôsobe používania prostriedkov z podúčtov, resp. iných účtov konsolidovaného účtu trezoru Obce Báčsky Petrovec,
62. - Pravidlá o úhradách a iných príjmoch členov občasných pracovných telies,


III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC

1. ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY

63. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie novelizácie Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo- rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – AQUAPARK.
 

44. - Uznesenie o ustálení predbežného návrhu Uznesenie o uvádzaní samozdanenia na území Miestneho spoločenstva Maglić na obdobie od 01.08.2013 do 31.07.2018 a o tvare a spôsobe priameho vyjadrovania sa občanov o samozdanení,
45. - Uznesenie o vypracovaní novelizácie Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo-rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – AQUAPARK,
46. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Komunalac, Maglić na rok 2013,
47. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Plánu práce s.r.o. Gloakvalis, Hložany na rok 2013,
48. - Rozhodnutie o poskytnutí súhlasu k Programu hospodárenia Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec na rok 2013,
49. - Rozhodnutie o voľbe predsedu a členov Rady pre verejnú bezpečnosť Obce Báčsky Petrovec,
50. - Rozhodnutie o odvolaní úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
51. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa Múzea vojvodinských Slovákov,
52. - Rozhodnutie o odvolaní člena Rady pre mladých,
53. - Rozhodnutie o voľbe nového člena Rady pre mladých,

II. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

54. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/48-2013,
55. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/78-2013,
56. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/79-2013,
57. - Rozhodnutie o použití prostriedkov bežnej rozpočtovej rezervy, číslo 016- 4/90-2013,
58. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport,
59. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport na základe podaných žiadostí v druhom súbehu na spolufinancovanie programu a aktivít združení v oblasti športu, číslo 016-4/91-2013,
60. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport na základe podaných žiadostí v druhom súbehu na spolufinancovanie programu a aktivít združení v oblasti športu, číslo 016-4/92-2013,
61. - Pravidlá o spôsobe používania prostriedkov z podúčtov, resp. iných účtov konsolidovaného účtu trezoru Obce Báčsky Petrovec,
62. - Pravidlá o úhradách a iných príjmoch členov občasných pracovných telies,


III. OBECNÁ SPRÁVA OBCE BÁČSKY PETROVEC
1. ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY
63. - Rozhodnutie o nevypracovaní strategického odhadu vplyvov na životné prostredie novelizácie Plánu podrobnej regulácie turistického a športovo- rekreačného komplexu v Báčskom Petrovci – AQUAPARK.

 

Prevzať tuná:
Úradný vestník č. 3 - 2013