Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 3, 24. február 2014
OBSAH
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

15. - Rokovací poriadok Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec  (prečistený text),

KOMISIJE  PRE PREDPISY, PODANIA A SŤAŽNOSTI A ODOVZDANIE A  PREBRANIE  FUNKCIE A  ÚRADNÝCH AKTOV

16. - Oprava Rozhodnutia o vymenovaní Dozornej rady Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
17. - Oprava Uznesenia o piatej novelizácii Uznesenia o založení Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
18. - Oprava Rozhodnutia o vymenovaní riaditeľa Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec,
19. - Oprava Uznesenia o založení Verejného podniku pre komunálne a bytové práce Progres, Báčsky Petrovec (prečistený text). 
 
Prevzať tuná: