Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 4, 20.  júna 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

54. -    Uznesenie o záverečnom účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec pre rok 2006,
55. -    Uznesenie o rozvrhnutí  zvyšku príjmov po záverečnom účte rozpočtu Obce
Báčsky Petrovec  pre rok 2006,
56. -    Uznesenie o  novelizácii  Uznesenia o  poskytovaní  stavebného  pozemku do
nájmu,
57. -    Uznesenie o lokálnych a nekategorovaných cestách a uliciach v osadách Obce Báčsky Petrovec,
58. -    Uznesenie o verejnej  kanalizácii, odvádzaní a prečisťovaní odpadových vôd v osadách Obce Báčsky Petrovec,
59. -    Uznesenie  o Cene obce a Osobitnom verejnom uznaní Obce Báčsky Petrovec (vyčistený text),
60. -    Rozhodnutie o zániku funkcie  zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
61. -    Rozhodnutie o voľbe predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
62. -    Rozhodnutie o zániku funkcie zástupcu predsedu Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
63. -    Rozhodnutie o  poskytovaní  súhlasu k Uzneseniu o  určovaní ceny prípojky  na  verejnú  kanalizáciu v osadách  Báčsky  Petrovec  a  Kulpín,
64. -    Rozhodnutie o uvoľnení  člena Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
65. -    Rozhodnutie o vymenovaní  člena Správnej rady Predškolskej ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec,
66. -     Protokol o postupe  prevzatia o odovzdania  funkcie a úradných aktov,


II.    PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

67. -     Rozhodnutie  o  poskytovaní  súhlasu  k   Pravidlám   o   organizácii  a  systematizácii  pracovných   miest  v  Obecnej   správe Obce Báčsky Petrovec.

pdf.png 

Prevzať