Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 4, 20.  marca 2008


O    B    S    A   H

I.  OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA
     OBCE BÁČSKY PETROVEC

35. -    ROKOVACÍ PORIADOK o práci Obecnej volebnej komisie,
36. -    LEHOTNÍK  na výkon volebných prác v postupe  ukutočnenia  volieb
            výborníkov do  Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
37. -    TLAČIVÁ AKTOV na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,
38. -    Rozhodnutie o určovaní VOLEBNÝCH MIEST pre hlasovanie na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

39. -    Rozhodnutie o financovaní politických strán  z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec.