Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 4, 21. mája 2009

O  B  S  A H

I.  ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

62. - Uznesenie novelizácii Štatútu Obce Báčsky Petrovec,
63. - Uznesenie o zakladaní s.r.o. Poslovni i inovativni centar Bački Petrovac –  Podnikateľské a inovačné centrum Báčsky Petrovec – Business &  innovation  centre Bački Petrovac,
64. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o zmene formy organizovania  Spoločenského podniku KBP Komunalac Maglić vo Verejný podnik KBP  Komunalac Maglić,
65. - Rozhodnutie o potvrdení mandátu novozvoleného výborníka,
66. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce Ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v  Báčskom Petrovci na rok 2009,
67. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Ustanovizne  Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci na rok 2009,
68. - Rozhodnutie uvoľnení úradujúceho riaditeľa Ustanovizne Informačné  stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
69. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Ustanovizne Informačné  stredisko  Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,

II.   OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

70. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre určovanie faktov súvisiacich  s používaním a údržbou úradných bytov v Obci Báčsky Petrovec, 
71. -  Rozhodnutie o určovaní priemernej trhovej hodnoty nehnuteľností,
72. - Pravidlá o obsahu kníh pre evidenciu hostí na území Obce Báčsky Petrovec.