Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 4, 23. marec 2012
OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

23. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o rozšírení činnosti a zmene názvu a orgánov Domu kultúry Báčsky Petrovec,
24. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o manifestáciách významných pre Obec Báčsky Petrovec,
25. - Rozhodnutie o odvolaní predsedu Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
26. - Rozhodnutie o odvolaní námestníka predsedu Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
27. - Rozhodnutie o odvolaní člena Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
28. - Rozhodnutie o odvolaní zástupcu člena Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
29. - Rozhodnutie o odvolaní zástupcu člena Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
30. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o vymenovaní Volebnej komisie Obce Báčsky Petrovec,
31. - Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre uskutočnenie volieb členov Rady Miestneho spoločenstva Kulpín,
32. - Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Rady pre rodovú rovnosť,
33. - Rozhodnutie o voľbe členov Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
34. - Rozhodnutie o novelizácii Rozhodnutia o vymenovaní predsedu a členov Komisie pre uskutočnenie postupu komasácie pozemkov v Obci Báčsky Petrovec – k.o. Kulpín,
35. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Štatútu Múzea vojvodinských Slovákov,
36. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce ustanovizne Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci na rok 2012,

II. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

37. - Tlačivo aktu na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec č. 27/2012,
38. - Tlačivo aktu na uskutočnenie volieb výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec č. 28/2012.

Prevzať:
Úradný vestník č. 4 - 2012