Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 5, 31.  júla 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

68. -     Rozhodnutie o utvorení Komisie  pre uskutočnenie postupu verejnej  dražby prenajímania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
69. -    Rozhodnutie o vymenovaní troch členov Komisie pre prevzatie a odovzdanie funkcie  (stále  zloženie),
70. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Správnej rady Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
71. -    Rozhodnutie o uvoľnení člena Školského výboru Základnej školy Žarka  Zrenjanina v Maglići,
72. -     Rozhodnutie o vymenovaní nového člena Školského výboru Základnej školy Žarka Zrenjanina v Maglići,
73. -    Rozhodnutie o poskytnutí oprávnenia predsedovi Obce Báčsky Petrovec na rokovanie a podpisovanie Kolektívnej zmluvy u zamestnávateľa,
74. -    Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu predstaviteľa Obce Báčsky Petrovec do pracovného  tímu pre realizáciu aktivít nadviazania regionálneho systému spravovania odpadu.

pdf.png 

Prevzať