Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 5, 15.jún 2009

O B S A H
 
I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
73. - Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o rozpočte Obce Báčsky Petrovec na
rok 2009,
74. - Uznesenia o dlhoročnom zadĺžení sa Obce Báčsky Petrovec za financovanie kapitálnych investícií,
75. - Uznesenie o záverečnom účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2008,
76. - Uznesenie o rozvrhnutí zvyšku príjmov podľa záverečného účtu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2008,
77. - Uznesenie o neangažovaní nezávislej externej revíznej inštitúcie pre revíziu záverečného účtu rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2008,
78. - Uznesenie o novelizácii Uznesenia o organizácii Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec,
79. - Uznesenie o zakladaní Rady pre medzinacionálne vzťahy v Obci Báčsky Petrovec,
80. - Uznesenie o vypracovaní Plánu podrobnej regulácie pre komplex príslušenstva pre čistenie odpadových vôd v Kulpíne,
81. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie postupu verejnej dražby prenajímania poľnohospodárskeho pozemku v štátnom vlastníctve,
82. - Rozhodnutie o uvoľnení úradujúceho riaditeľa Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec,
83. - Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Direkcie pre stavebný pozemok, cestné hospodárstvo a komunálne činnosti Obce Báčsky Petrovec,
II. ODDELENIE PRE HOSPODÁRSTVO, URBANIZMUS, KOMUNÁLNO-BYTOVÉ A INŠPEKČNÉ ÚKONY
84. - Rozhodnutie o nevypracovaní Strategického odhadu vplyvov na životné prostredie Plánu podrobnej regulácie komplexu príslušenstva pre čistenie odpadových vôd v Kulpíne.