Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 5, 2. apríla 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
23. - Uznesenie o princípe rodovej rovnoprávnosti v orgánoch lokálnej samosprávy a v orgánoch miestnej samosprávy v Obci Báčsky Petrovec,
24. - Uznesenie o zmenách Uznesenia o uskutočnení preventívnej dezinfekcie, deratizácie a dezinsekcie v Obci Báčsky Petrovec,
25. - Uznesenie o zrušení Fondu pre solidárnu bytovú výstavbu,
26. - Rozhodnutie o uvoľnení zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
27. - Rozhodnutie o vymenovaní zástupcu Verejného podniku pre informačnú činnosť Rádio Báčsky Petrovec, Báčsky Petrovec,
28. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu hospodárenia VP pre KBP Komunalac Maglić na rok 2010,

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC
29. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre poskytovanie mienky k Ročnému programu ochrany, úpravy a používania poľnohospodárskeho pozemku,

III. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC
30. - Rozhodnutie o poskytovaní mienky k Finančnému plánu Obecnej správy Obce Báčsky Petrovec na rok 2010.

Prevzať
Úradný vestník č. 5 - 2010