Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 5, 16. júna 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

65. - Uznesenie o Záverečnom  účte rozpočtu Obce Báčsky Petrovec za rok 2010,
66. - Uznesenie o zmenách Uznesenia  o určovaní verejného stavebného pozemku,
67. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu práce Miestneho spoločenstva Kulpín na rok 2011. 


Prevzať:
Úradný vestník č. 5 - 2011