Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+
Číslo 5, 12. april 2012
OBSAH

I. OBECNÁ RADA OBCE BÁČSKY PETROVEC

39. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre oblasť kultúry,
40. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre šport,
41. - Rozhodnutie o rozvrhnutí rozpočtových prostriedkov určených pre financovanie činností mimovládnych organizácií,


II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

42. - Rozhodnutie o financovaní  politických strán z rozpočtu Obce Báčsky Petrovec,

III. VOLEBNÁ KOMISIA OBCE BÁČSKY PETROVEC

43. -     Rozhodnutie o určovaní VOLEBNÝCH MIEST pre hlasovanie na voľbách výborníkov do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec.

Prevzať:
Úradný vestník č. 5 - 2012