Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 6, 28.  septembra 2007

O    B    S    A   H

I.    ZHROMAŽDENIE OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

75. -    Uznesenie o novelizácii Uznesenia o sieti ustanovizne pre deti predškolského veku  v Obci Báčsky Petrovec,
76. -    Uznesenie o prvej novelizácii Uznesenia o rozpočte  Obce Báčsky Petrovec na rok 2007,
77. -    Uznesenie o novelizácii Uznesenia o poskytovaní stavebného pozemku do nájmu,
78. -    Uznesenie o podmienkach a postupe subvencovania úhrady za komunálne
služby,
79. -    Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu  práce  Predškolskej
ustanovizne Včielka Báčsky Petrovec na školský rok 2007/2008,
80. -    Rozhodnutie o vymenovaní riaditeľa Turistickej  organizácie  Obce Báčsky
Petrovec,
81. -    Rozhodnutie o utvorení Komisie pre plány Obce Báčsky Petrovec,
          Rozhodnutie o vymenovaní členov Komisie pre plány,


II.  PREDSEDA  OBCE  BÁČSKY  PETROVEC

82. -    Rozhodnutie  o  utvorení  Organizačného výboru  XIX.  Petrovského
maratónu,
83. -    Rozhodnutie  o poskytovaní   súhlasu  k cenám  komunálnych  služieb 
VKP  Progres Báčsky Petrovec,
84. -    Rozhodnutie o určovaní ekonomickej ceny služieb pre celodenný, celodenný
jasľový a poldenný  pobyt detí  v  Ustanovizni  pre deti  predškolského veku Včielka  Báčsky  Petrovec pre mesiac september 2007.

pdf.png

Prevzať