Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 6, 30.  apríla 2008


O    B    S    A   H

I.    OBECNÁ VOLEBNÁ KOMISIA  BÁČSKY  PETROVEC

54.-     Rozhodnutie o ustálení súhrnnej volebnej listiny na voľbu výborníkov
do Zhromaždenia obce Báčsky Petrovec,

II.   VOLEBNÁ KOMISIA  VOLEBNEJ JEDNOTKY 
7 – BÁČSKY PETROVEC

55. -    Kandidátna  listina na voľbu poslancov do Zhromaždenia Autonómnej  pokrajiny Vojvodiny vo volebnej jednotke  7 – BÁČSKY PETROVEC.