Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo: 6, 4. mája 2010

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC
31. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Strediska pre sociálnu prácu Obce Báčsky Petrovec na rok 2010,
32. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Plánu a programu práce Knižnice Štefana Homolu v Báčskom Petrovci na rok 2010,
33. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Slovenského vojvodinského divadla v Báčskom Petrovci na rok 2010,

II. PREDSEDA OBCE BÁČSKY PETROVEC

34. - Rozhodnutie o utvorení Komisie pre uskutočnenie postupu udelenia stavebného materiálu pre zlepšenie podmienok bývania v obytných objektoch vo vlastníctve utečencov, vyhnaných a vysťahovaných osôb s bydliskom na území Obce Báčsky Petrovec. 

Prevzať
Úradný vestník č. 6 - 2010