Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Číslo 6, 1. júla 2011

OBSAH

I. ZHROMAŽDENIE OBCE BÁČSKY PETROVEC

68. - Uznesenie o zásadách komasácie katastrálnej obce Kulpín,
69. - Rozhodnutie o odvolaní z  funkcie členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
70. - Rozhodnutie o voľbe nových členov Obecnej rady Obce Báčsky Petrovec,
71. - Rozhodnutie o odvolaní  úradujúceho riaditeľa ustanovizne  Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
72. - Rozhodnutie o vymenovaní úradujúceho riaditeľa ustanovizne  Informačné stredisko Báčsky Petrovec v Báčskom Petrovci,
73. - Rozhodnutie o poskytovaní súhlasu k Programu práce Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec na rok 2011.


Prevzať:
Úradný vestník č. 6 - 2011