Pejzazi opstine

Izbor jezika / Výber jazyka

A- A A+

Broj: 6a, 01.oktobra 2007.god.

S  A  D  R  Ž A  J
 
I   SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

-    Godišnji  program  zaštite,  uređenja  i  korišćenja  poljoprivrednog zemljišta  Opštine  Bački Petrovac  za 2007 / 2008 godinu.

pdf.png

Preuzmite ovde